Tarieven en vergoedingen

Vergoeding diëtist: basisverzekering
Dieetbehandeling door de diëtist wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering, dus iedereen is ervoor verzekerd. Houdt wel rekening met je eigen risico.
Er worden drie behandeluren per kalenderjaar vergoed. Voor een intake rekenen we 60 minuten, voor een regulier consult 30 minuten. Ook kunnen wij tijd rekenen voor het het uitwerken van adviezen en/of voorschriften. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren bovenop de basisverzekering.
Een verwijzing is niet verplicht, de diëtist is vrij toegankelijk.

Met de meeste verzekeraars hebben wij contracten en declareren wij de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar. Alleen bij De Friesland en bij Caresq dien je zelf je nota te declareren.  Afhankelijk van de polisvoorwaarden vergoeden zij de behandeling volledig of een bepaald percentage hiervan. 

Vergoeding bij chronische aandoening (ketenzorg)
Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD (longziekte) of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten/ verhoogde bloeddruk, krijgen vergoeding vanuit ketenzorg, ongeacht de verzekering. De behandelingen worden bij de zorggroep gedeclareerd waarbij alle huisartsen en diëtisten zijn aangesloten. Bij een chronische aandoening is er een verwijzing nodig en geldt er geen eigen risico.

Individueel leefstijl- of voedingsadvies
Heb je geen indicatie voor de diëtist en wil je toch graag advies? Vele verzekeraars vergoeden leefstijl- of voedingsadvies vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat hierbij om preventie. Voor een actueel overzicht van de aanvullende vergoedingen kun je de zorgwijzer raadplegen. Uiteraard kun je ook op eigen kosten gebruik maken van individueel advies. 
NB. De leefstijlinterventie die per 2019 is opgenomen in de basisverzekering (GLI), wordt op dit moment nog niet aangeboden in Drenthe. Het gaat hier om een groepsbehandeling volgens een vaststaand programma. 

Tarieven 2020
Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Bij ongecontracteerde zorg of consulten buiten de verzekering gelden onderstaande tarieven.

Intake (60 minuten) € 71,00
Regulier consult (30 minuten) € 35,50
Uitwerken dieetvoorschrift (per 15 minuten) € 17,75
Weegconsult/ telefonisch -of mailconsult € 17,75
ACT-consult (45 minuten) € 52,50
Aan-huis-toeslag € 21,00
Niet nagekomen afspraak € 25,00

Ontdek wat Petra en Anna voor je kunnen doen

Neem contact op