Voor bedrijven

Gezonde werknemers binnen het bedrijfsleven worden steeds belangrijker. We moeten met zijn allen langer door en willen graag dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn. Hoe kun je werknemers stimuleren om gezond en vitaal te blijven? Jij als werkgever kunt daarbij ondersteunen. Wij denken graag met je mee. Dit kan op allerlei manieren. Denk aan workshops, health checks en individuele coaching. Vaak heeft dit een sneeuwbaleffect, door op een positieve manier aandacht te geven aan vitaliteit, voelen medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk.

De gemiddelde Nederlander leeft steeds ongezonder en het aantal mensen met overgewicht neemt nog steeds toe. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor gezondheid bij de burger zelf neer. Bedrijven zijn echter gebaat bij een goede gezondheid van hun werknemers; het zorgt onder andere dat werknemers minder vaak ziek zijn. Wist je dat iemand met overgewicht en een vaak ongezonde leefstijl gemiddeld 2,5 dag per jaar meer ziek is? En iemand met fors overgewicht zelfs 11 dagen meer? En wat te denken over de uitval bij oudere leeftijd?

De afgelopen 10 jaar heeft Petra veel ervaring opgedaan als leefstijlcoach binnen bedrijven.

Ontdek wat Petra en Anna voor je kunnen doen

Neem contact op